Date generale


Forma de viețuire monahală: CHINOVIE (viață de obște).

Personal monahal:  două monahii și două surori de mănăstire.

Stareță:  monahia Varvara.

Duhovnic : preot Ilie Ovidiu.